20190919

"Stát jsem já." – Tomáš Garrigue Masaryk

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy:

"Stát jsem já." Nebo skromněji: "I já jsem stát."“
– Tomáš Garrigue Masaryk

Zdroj: http://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk/?q=268171